Has the European Union Maintained Peace in Europe?

This article was first published by the Foundation for Economic Education (FEE) and can be found here.

In the desperate-looking effort to make the European Union look appealing following the United Kingdom triggering Article 50 (which starts the process of the UK leaving the Union), many different statements about the EU are re-surfacing. A prominent one is that of Brussels’ avoiding armed conflicts on the European continent.

Continue reading

ԵՄ-ում ամենավատը բարձրանում է դեպի վերև

This article has been translated into Armenian by Raffi Elliott. The English original was an op-ed of mine published by the Washington Examiner.

Մինչ քաղաքական քննարկումները Հայաստանում միշտ ակնարկում են ԵՄ-ին միանալու տարբերակի մասին, մի պահ եկենք մեկ քայլ հետ գնանք և նայենք գերտերության կազմակերպությունների բազային թերություներին։  Continue reading

Ne Bashkimin Evropian, më të këqinjte arrijnë ne pushtet

This article has been translated into Albanian by Leurant Syla. The English original of this article was an op-ed of mine published by the Washington Examiner.

Si një qytetar i Luxemburgut që, për 18 vitet e para të jetës se tij, e ka njohur vetëm një Kryeministër, mund të ju them se « fjalimi e fuqishëm » që është në përdorim kundër Mbretërisë se bashkuar nuk vlejn aq shumë sa që mediat dojnë që ju të besoni.

Continue reading

I EU stiger de verste til topps

This article has been translated into Norwegian by Mahnoor Raja. You can check out her very own brand Elehathi here! The original article was an op-ed of mine that was published in the Washington Examiner.

De først atten år i livet mitt som en luxembourgsk statsborger var det kun en statsminister, Jean-Claude Juncker, nåværende president i EU-kommisjonen. Når det er sagt, kan jeg fortelle deg at Junckers tøffe snakk om Brexit ikke er verdt i nærheten så mye som media får det til å se ut som.

Continue reading

Na UE, os piores chegam ao topo

This article has been translated by Jorge Miguel Teixeira, and has first been published by Tempos Livres. The English original of this article was an op-ed of mine published by the Washington Examiner.

Enquanto cidadão luxemburguês que nos seus primeiros dezoito anos de vida viu um e apenas um primeiro-ministro, posso dizer-vos que a voz grossa de Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, não vale uma fração daquilo que os media querem fazer parecer.

Continue reading