Ne Bashkimin Evropian, më të këqinjte arrijnë ne pushtet

This article has been translated into Albanian by Leurant Syla. The English original of this article was an op-ed of mine published by the Washington Examiner.

Si një qytetar i Luxemburgut që, për 18 vitet e para të jetës se tij, e ka njohur vetëm një Kryeministër, mund të ju them se « fjalimi e fuqishëm » që është në përdorim kundër Mbretërisë se bashkuar nuk vlejn aq shumë sa që mediat dojnë që ju të besoni.

Continue reading